Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Wat is alimentatie?

En hoe zit dat in mijn situatie?

Alimentatie is eigenlijk een onderhoudsplicht. Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie. In dit blog lichten we beiden aan je toe.

Alimentatie voor de kinderen

Hebben jullie kinderen? Dan heeft de niet verzorgende ouder een kinderalimentatieplicht. Er wordt geld voor de kinderen op de rekening van de andere ouder gestort.

Wanneer jullie beiden even veel zorgdragen voor de kinderen, zijn er twee opties.

  1. Jullie bepalen samen wie van de ouders verantwoordelijk wordt voor de uitgaven van de kinderen
  2. Jullie openen samen één kinderrekening war jullie beiden geld op storten.

In het geval van de rekening kunnen jullie kleding, cadeau ’s, hobby’s en andere benodigdheden voor de kinderen kopen.

Gaan jullie uit elkaar en zijn jullie getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap? Dan is er na de scheiding nog steeds een onderhoudsplicht, die zich uit in de betaling van partneralimentatie. Jullie mogen in onderling overleg afwijken van deze onderhoudsplicht.

Hoeveel alimentatie moet ik betalen voor de kinderen?

Eerst moet de hoogte van de kosten van de kinderen worden bepaald. In de meeste gevallen weet men niet precies hoeveel geld er wordt uitgegeven aan de kinderen. Gelukkig is middels onderzoek duidelijk geworden dat de uitgaven aan de kinderen samenhangen met jullie netto besteedbare inkomen, hoeveel kinderen er in het gezin wonen en hoe oud ze zijn. Naar aanleiding van dat onderzoek zijn de Trema normen ontstaan.

Als jullie zelf goed hebben bijgehouden wat jullie aan de kinderen uitgeven, kan dat bedrag ook als uitgangspunt worden genomen. In alle andere gevallen helpen wij jullie uit te rekenen wat de kinderen jullie doorgaans kosten en is de Trema tabel leidend.

Wat de kinderen per maand kosten, wordt ook wel de behoefte van de kinderen of eigen aandeel van de ouders genoemd. Het gaat hier om de kosten die de ouders uit eigen middelen moeten voldoen. Deze kosten worden verdeeld naar draagkracht over de ouders.

De berekening van alimentatie

De berekening van de verdeling van de kosten van de kinderen is een forfaitaire berekening. Van de draagkracht die iemand over heeft na aftrek van de minimale kosten van het levensonderhoud is 70% ter beschikking voor kinderalimentatie. Kinderalimentatie gaat voor partneralimentatie. Daarna wordt de partneralimentatie berekend.

We maken weleens mee dat scheidende ouders schrikken van het bedrag dat uit de berekening komt. Dat begrijpen we. Tijdens het samenzijn werden de kosten naar evenredigheid van de inkomens gedeeld. Nu wordt er een vergrootglas op de situatie gelegd en kom je erachter hoe veel er daadwerkelijk werd besteed.

Door de kinderalimentatieberekening, maken wij zichtbaar wat ieder naar evenredigheid bijdraagt. Dit leidt nogal eens tot een schrikeffect, terwijl de verdeling van de kosten van de kinderen niet wezenlijk verandert na de scheiding.

Wat is alimentatie? | Scheiden met Aandacht

Hoe zit het met alimentatie voor mijn partner?

De berekening van de partneralimentatie is geen forfaitaire berekening. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met minimale kosten voor levensonderhoud en de werkelijke te verwachten woonlasten en werkelijke ziektekosten.

Van de draagkracht die overblijft na aftrek van voornoemde kosten is 60% ter beschikking voor kinder- en partneralimentatie. Van deze 60% draagkracht wordt de kinderalimentatie betaald en dan wordt gekeken of er nog draagkracht over is voor partneralimentatie.

Het kan zijn dat de alimentatieplichtige geen draagkracht heeft voor de betaling van partneralimentatie. In dat geval hoeft er geen partneralimentatie te worden betaald.

Verder kan het ook zijn dat de alimentatieplichtige na betaling van de partneralimentatie minder onder aan de streep over houdt dan de alimentatiegerechtigde. Uiteraard is dit niet de bedoeling. De hoogte van de alimentatie wordt dan zoveel naar beneden bijgesteld tot jullie beiden evenveel onder aan de streep overhouden. Dat noemen we de jus-vergelijking.

Hoe wordt de alimentatie berekend?

In de partneralimentatieberekening is van de 100% draagkracht die je over hebt na aftrek van de minimale kosten voor levensonderhoud, de werkelijke woonlasten en de werkelijke ziektekosten 60% ten behoeve van kinder- en partneralimentatie en 40% voor jezelf.

Het uitrekenen van de kinderalimentatie en partneralimentatie is best lastig. De mediators van Scheiden met Aandacht helpen jullie daarbij. Bij die berekening wordt ook rekening gehouden met de te betalen inkomstenbelasting en dus ook heffingskortingen. Verder wordt er onder andere rekening gehouden met eventueel te ontvangen kindgebonden budget. Als je dit ontvangt, wordt je draagkracht groter en zal je naar verhouding meer moeten bijdragen aan de kinderen. Niet alleen je inkomen is dus bepalend.

Kennismakingsgesprek

Zijn jullie scheiden en willen jullie hierover graag meer informatie? Plan dan een gesprek in met een van onze deskundige mediators.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.    Gerelateerde artikelen