Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Moet ik wel of geen alimentatie betalen?

Wij helpen.

Er zijn twee soorten alimentatie: voor kinderen en voor partners. In de wet staat precies wanneer alimentatie moet worden betaald, wat de duur is, hoe de hoogte moet worden berekend en hoe de betaling plaatsvindt. Soms hebben mensen er zelf al afspraken over gemaakt in een samenlevingscontract of huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden.

Alimentatie betalen: getrouwd of geregistreerd partnerschap

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan heb je te maken met de wet zorg- en onderhoudsplicht. Als je gaat scheiden is er na de ontbinding van het huwelijk en partnerschap nog steeds een onderhoudsplicht. Dat betekent simpelweg het betalen van partneralimentatie. Hebben jullie minderjarige kinderen dan zal er kinderalimentatie moeten worden betaald. Dit is een plicht.

Alimentatie betalen: samenwonend

Woon je samen en gaan jullie uit elkaar dan is er volgens de wet geen plicht om partneralimentatie te betalen. Hebben jullie minderjarige kinderen, dan is er volgens de wet wél een plicht om kinderalimentatie te betalen. Hebben jullie een samenlevingscontract opgesteld waarin jullie wel partneralimentatie zijn overeengekomen? Dan moet je die plicht ook nakomen.  Willen jullie hiervan afwijken? Dan kan alleen als jullie het hier beiden over eens zijn.

Wanneer hoef je geen kinderalimentatie (meer) te betalen?

 • Als het kind de leeftijd 21 jaar ben je niet meer verplicht om kinderalimentatie te betalen. Tot 18 jaar heet het ook kinderalimentatie en vanaf 18 jaar heet het een bijdrage in levensonderhoud en studie.
 • Wanneer 18-jarigen al eerder in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, dan vervalt de plicht tot een bijdrage in levensonderhoud en studie.
 • In het geval je nauwelijks tot geen inkomen hebt, hoef je geen kinderalimentatie te betalen.

Je hoeft geen partneralimentatie (meer) te betalen, als:

 • Jullie hebben samengewoond en hierover geen afspraak hebben gemaakt in een samenlevingscontract.
 • De wettelijke duur voor partneralimentatie is verstreken.
 • Je ex-partner overlijdt.
 • Je ex-partner gaat samenwonen, gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
 • Jullie allebei willen stoppen met de partneralimentatie. Het is verstandig deze afspraak op papier te zetten en samen te ondertekenen. Jullie hoeven dan niet meer naar de rechtbank.
 • Eén van jullie de partneralimentatie wil stoppen en de ander wil dit niet, dan moet je met behulp van een advocaat een verzoek indienen bij de rechter. De rechter bepaalt of dit verzoek kan doorgaan of niet.
 • Jullie over en weer afzien van partneralimentatie.

Gratis kennismakingsgesprek

Als je de verplichting om alimentatie niet nakomt terwijl dit wel is afgesproken, dan is dat strafbaar. Je moet financieel voor de kinderen en voor elkaar zorgen.

Wil je meer weten over alimentatie of scheiden? Plan dan een gratis kennismakingsgesprek in met een van onze deskundige mediators.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.  Gerelateerde artikelen