Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug
Terug naar overzicht Scheiden

Wetgeving scheiding: Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Wij helpen.

Er is nieuws over de wetgeving rondom een scheiding. De Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen is op 12 januari 2021 aanvaard door de Eerste Kamer. Dat kan invloed hebben op jullie situatie. In dit artikel beperken we ons tot de mogelijkheid om een deel van het opgebouwde ouderdomspensioen ineens uit te laten keren.

Op 12 januari 2021 is de Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen door de Eerste Kamer aangenomen (hierna Wet bedrag ineens genoemd). Vanaf 1 januari 2023 kun je er als pensioengerechtigde voor kiezen om op de dag dat je pensioen ingaat, maximaal tien procent van het opgebouwde pensioen ineens uit te laten keren.

Dit kan problemen geven voor iemand die gescheiden is en in het convenant een afspraak heeft staan om de wet verevening pensioenrechten van toepassing te verklaren.

Wetgeving scheiding: wat houdt deze nieuwe wet in?

De wet geeft pensioengerechtigden meer flexibiliteit om gebruik te maken van het pensioenvermogen. Het pensioenvermogen bestaat uit de pensioen- en lijfrentevoorzieningen tussen werkgever en werknemer.

Om gebruik te kunnen maken van dit nieuwe recht gelden de volgende voorwaarden:

  • De afkoop mag niet groter zijn dan tien procent van de waarde van de aanspraken op het ouderdomspensioen.
  • De gedeeltelijke afkoop moet plaatsvinden op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.
  • Er mag geen gebruik meer gemaakt worden van een hoog-laag pensioen.
  • De levenslange pensioenuitkering, die overblijft na de gedeeltelijke afkoop, moet boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen.

Toestemming van begunstigde partner

Als de gedeeltelijke afkoop leidt tot een verlaging van het partnerpensioen, dan is toestemming nodig van de begunstigde partner. Wanneer de gedeeltelijke afkoop dus alléén maar gaat over de aanspraken van het ouderdomspensioen, dan is er geen toestemming nodig van de begunstigde partner. Dit laatste leidt mogelijk tot problemen voor ex-partners die de wet verevening pensioen hebben toegepast.

Wet bedrag ineens | Scheiden met Aandacht

Wetgeving scheiding: de gevolgen van de Wet bedrag ineens

Als je het verevende pensioen direct van de pensioenuitvoerder wil ontvangen, moet je de gemaakte afspraken binnen twee jaar na de scheiding melden aan de pensioenuitvoerder. Dit laatste wordt in de praktijk vaak vergeten.

Het houdt in dat de pensioengerechtigde zelf een deel van zijn of haar pensioen moet overmaken naar de ex-partner. Dit geldt ook bij een gedeeltelijke afkoop van het pensioen. Voor de ontvangende partner is het dan lastig om te controleren waar die recht op heeft. Hierdoor kunnen ruzies ontstaan. Mogelijk met een juridische procedure tot gevolg.

Inkomstenbelasting

Zowel de pensioengerechtigde als de ex-partner zijn over de gedeeltelijke afkoop ineens inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet verschuldigd. Daardoor valt mogelijk een deel van de afkoop in een hoger tarief waardoor er cumulatief gezien meer belasting moet worden betaald. Dit nadeel kan mogelijk oplopen tot bijna twintig procent van het bedrag ineens.

Toeslagen

Door de eenmalige afkoop stijgen de inkomens van zowel de pensioengerechtigde als zijn ex-partner. Dit leidt tot een hoger verzamelinkomen. En dat verlaagt weer het recht op eventuele toeslagen, zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. Toeslaggerechtigden zullen daardoor een deel van hun toeslagen bij de definitieve aanslag terug moeten betalen. Hierdoor kan zowel de pensioengerechtigde als de ex-partner in grote financiële problemen komen.

Wij helpen jullie graag met het opstellen van een addendum op het bestaande echtscheidingsconvenant om problemen in de toekomst te voorkomen. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Wetgeving scheiding: zo voorkom je problemen

De problemen ontstaan bij scheidingen die plaatsvinden vóórdat de aangepaste Wet Verdeling Pensioen bij Scheiding wordt ingevoerd. Dit gebeurt waarschijnlijk op 1 januari 2022. Met de invoering van deze wet, krijgen ex-partners een eigen recht op pensioen. Conversie wordt dan de hoofdregel. Als een pensioengerechtigde op de pensioendatum beslist om zijn of haar pensioenaanspraken gedeeltelijk af te kopen, heeft dit geen effect meer op zijn of haar ex-partner.

Scheiden vóór 1 januari 2022? Pas het convenant aan

Ga je scheiden vóór 1 januari 2022? Dan kan de Wet bedrag ineens voor problemen zorgen. Om deze problemen in de toekomst te voorkomen kun je in het convenant een afspraak opnemen. Die afspraak voorkomt dat de pensioengerechtigde zonder toestemming van de vereveningsgerechtigde een beroep kan doen op de Wet bedrag ineens. Ook kun je er een informatieplicht in opnemen

Gratis kennismakingsgesprek

Wetgeving en scheiding, het valt niet mee om alles bij te houden. En de nieuwe Wet bedrag ineens kán dus voor veel problemen zorgen. Maar dat hoeft niet. Wij helpen jullie graag met het opstellen van een addendum op het bestaande convenant om problemen te voorkomen. Een alternatief is het alsnog toepassen van conversie. Hierover informeren we jullie graag nader in een persoonlijk gesprek. Ook als jullie de scheiding niet via Scheiden met Aandacht hebben geregeld kunnen jullie bij ons terecht. Scheiden is lastig genoeg. Wij helpen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht® voor jullie persoonlijke situatie. Wij helpen.