Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug

Scheiden met Aandacht voor de ondernemer.

We hebben jarenlange ervaring met ondernemers in scheidingssituaties.

Samenwerking met accountants en boekhouders.

Om de vaststelling van de waardering en het inkomen goed te laten verlopen werken we samen met accountants en boekhouders.

Aandacht voor de continuïteit van de onderneming.

Wij werken samen met scheidingsbemiddelaars met een financiële achtergrond, waaronder FFP en EHP.

De onderneming

Wanneer jullie gaan scheiden en de onderneming valt in de gemeenschap, dienen hierover duidelijke afspraken gemaakt te worden. Allereerst stellen jullie de waarde van de onderneming gezamenlijk vast. Houd hierbij rekening met de belastingdienst. De belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat de waarde klopt en dat de door jullie gehanteerde waarde van de onderneming reëel is. Wanneer dit niet het geval is kan de belastingdienst een aanslag opleggen. Een boekhouder of accountant speelt een belangrijke rol bij de waardering van de onderneming. Het is ook mogelijk een onafhankelijke partij in te schakelen.

Ondernemersvormen

Zijn jullie getrouwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan bepalen de huwelijkse voorwaarden de wijze waarop de onderneming wordt verdeeld. Wanneer de huwelijkse voorwaarden niet zijn nageleefd of concreet genoeg zijn opgenomen, kijken we naar de ondernemersvormen. Per ondernemersvorm zijn verschillende regels van toepassing. We onderscheiden drie ondernemersvormen:

  • Eenmanszaak
  • Vennootschap Onder Firma
  • Besloten Vennootschap

Eenmanszaak

Heeft één van jullie (of jullie beiden) een eenmanszaak? Verdeel de onderneming dan op de juiste manier. Met de onderneming wordt alle activa en passiva bedoeld. Hieronder vallen alle bezittingen, vorderingen en schulden van de eenmanszaak.

De eenmanszaak voortzetten na de scheiding

Maak altijd goede afspraken over de eventuele voortzetting van de eenmanszaak. Welke gevolgen heeft dit voor de belasting? Hoe verdelen jullie de pensioenvoorzieningen? Onze boekhouders of accountants helpen jullie alle belangrijke zaken inzichtelijk te maken.

Mediation bij een scheiding | Scheiden met Aandacht

Vennootschap Onder Firma

Als jullie gezamenlijk een Vennootschap onder firma (VOF) hebben, dan zijn jullie zowel privé als zakelijk met elkaar verbonden. Een scheiding hoeft niet automatisch te betekenen dat de VOF ook gescheiden moet worden. De onderlinge spanningen zorgen er echter wel vaak voor dat het merendeel ervoor kiest om VOF toch te verdelen. Als de VOF wordt voortgezet door één van beiden dient door middel van uitkopen of uittreden geregeld te moeten worden hoe de VOF verder kan. Beide partijen dienen hiermee tevreden te zijn. Dit is ook het geval als één van jullie een VOF heeft met een derde.

Besloten Vennootschap

De aandelen van een BV vallen in de gemeenschap op het moment dat jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen. In dit geval dienen alle aandelen tussen jullie verdeeld te worden. Meestal worden de aandelen toebedeeld aan de ondernemer. De waarde van de aandelen worden dan in de boedel betrokken. De ander heeft recht op de helft van de waarde van de aandelen.

Overdracht via de notaris

Als jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen, dan is er bij een BV nog een extra handeling bij de notaris vereist. Deze moet namelijk door middel van een akte van verdeling van de aandelen overdragen. Vaak kan dit gecombineerd worden met de akte van verdeling van de woning.

Partner uitkopen

Ook bij een BV is het mogelijk dat één van partijen de ander uitkoopt. Samen met de boekhouder of accountant helpen wij jullie dit inzichtelijk te maken.

Andere aspecten waarbij bij een BV rekening gehouden moet worden zijn de belangen van eventuele andere aandeelhouders en de onderlinge zeggenschap.

Partneralimentatie verplicht? | Scheiden met Aandacht

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar

Scheiden met Aandacht voor de Onderneming. Wij helpen.