Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug

Samenwerking met erkend hypotheekadviseurs.

We brengen de woonwensen in een vroeg stadium in kaart. Hierbij werken we samen met erkend hypotheekadviseurs.

Aandacht voor de realisatie van jullie woonwensen.

De afspraken uit het convenant worden voor ondertekening getoetst op haalbaarheid. Waar nodig worden de afspraken bijgesteld.

Aandacht voor de belasting en toeslagen.

Eventuele fiscale gevolgen zetten we op een rij. Ook de toeslagen in geval van een huurwoning worden vastgesteld.

Aandacht voor wonen

Om snel duidelijkheid te verschaffen in jullie woonsituatie na de scheiding, werken we samen met erkend hypotheekadviseurs. Duidelijkheid geeft rust en stelt jullie in staat om heldere en uitvoerbare afspraken te maken over de woning.

De woning na de scheiding

Afscheid nemen van de gezamenlijke woning valt vaak zwaar. Wanneer één van jullie (tijdelijk) in de woning kan blijven is de scheiding meestal een minder zware belasting voor degene die daar blijft wonen. Daarnaast is het voor kinderen prettig als ze (nog) in hun vertrouwde en veilige omgeving kunnen blijven.

De woning verkopen

Wanneer geen van beide partners in de woning kan of wil blijven wonen is het mogelijk de woning te verkopen. Gezamenlijk of in overleg met een verkopend makelaar bepalen jullie de vraagprijs en de minimum verkoopprijs van jullie woning.

Afspraken over de woning

Tijdens het traject maken we heldere afspraken. Zo wordt duidelijk wie tot aan de verkoop in het huis blijft wonen en hoe de kosten van de woning en de hypotheek tot het moment van de verkoop worden voldaan. Dit geldt zowel voor de gebruikslasten van de woning als de eigenaarslasten. Onder de gebruikslasten van de woning vallen bijvoorbeeld de kosten van gas, water en licht. De onroerend zaakbelasting en premie opstalverzekering zijn voorbeelden van de eigenaarslasten.

De woning toebedelen aan één van jullie

Als één van jullie in de woning blijft wonen, wordt de woning toebedeeld aan deze partij. Duidelijke afspraken zijn hierbij noodzakelijk. Jullie bepalen de waarde van de woning in onderling overleg. Hiervoor hanteer je de WOZ waarde of laat je een onafhankelijk taxatierapport opstellen.

Erkend hypotheekadviseurs

We werken samen met erkend hypotheekadviseurs. In een vroeg stadium van het traject verschaffen zij duidelijkheid of het toebedelen van de woning aan één van jullie tot de mogelijkheden behoort. Hierbij gaat hij of zij uit van de afspraken die jullie overeen willen komen. Niets zo frustrerend als er na de scheiding achter komen dat de bank niet akkoord gaat met het ontslag hoofdelijk medeschuldenaarschap van de vertrekkend partner. Dit voorkomen wij op onze wijze.

Partneralimentatie verplicht? | Scheiden met Aandacht

De woning onverdeeld laten

Het is mogelijk om de woning tot vijf jaar onverdeeld te laten. Na deze periode dienen er nieuwe afspraken gemaakt te worden. Deze opties is mogelijk als jullie het fijn vinden dat de kinderen nog een tijdje in het huis blijven wonen of als er sprake is van een forse onderwaarde.

Er zitten wel wat haken en ogen aan het onverdeeld laten van jullie woning:

  • Jullie blijven beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheek van het huis
  • De hypotheekrenteaftrek komt voor de verhuizende partij te vervallen, na twee jaar brengt dit een forse stijging van de kosten met zich mee
  • Degene die in de woning blijft, dient ook rekening te houden met kosten naast de maandelijkse lasten. Denk hierbij aan de onderhoud van het huis
  • De verhuizende partij kan waarschijnlijk geen woning kopen, een tweede hypotheek is vaak lastig. Tenzij de afspraken in het convenant hierin voorzien

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN geregistreerd mediator met accreditatie

Scheiden met Aandacht voor de Woning. Wij helpen.