Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug

Scheiden met aandacht®

Stappenplan

Aandacht voor alle stappen

Wij helpen.

Stap 1

Kennismakingsgesprek

 • Persoonlijk gesprek met een onafhankelijke en onpartijdige MfN-register echtscheidingsmediator met de accreditatie familiemediation;
 • Uitleg over het scheidingstraject en het vaste lage all-in tarief;
 • Beoordeling of jullie in aanmerking komen voor een toevoeging vanuit de Raad voor Rechtsbijstand en de eventuele aanvraag daarvan;
 • Gesprekken kunnen gevoerd worden bij jullie thuis of op kantoor;
 • Inventarisatie van jullie scheiding;
 • Na ontvangst van de getekende opdracht tot dienstverlening en MfN mediationovereenkomst wordt jullie traject opgestart.

Meer uitleg:

Zodra jullie contact met ons hebben opgenomen wordt er op korte termijn een gezamenlijk gesprek met een MfN- register mediator ingepland. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt er onder andere uitleg geven over het scheidingstraject en het vaste lage all-in tarief.

Na afloop van het kennismakingsgesprek ontvangen jullie gespreksverslag en een overzicht van de documenten welke wij nodig hebben om het traject op te starten. Tijdens stap 2 maken we afspraken over de voorwaarden van de scheiding.

Mediation bij een scheiding | Scheiden met Aandacht

Stap 2

Afspraken maken

 • Alimentatieberekening;
 • Vermogensopstelling;
 • Verdeling ouderdomspensioen;
 • Reservering partnerpensioen;
 • Opstellen echtscheidingsconvenant;
 • Opstellen ouderschapsplan;
 • Uitleg concept stukken;
 • Juridische controle;
 • Concepten akkoord? Dan convenant en ouderschapsplan ondertekenen.

Meer uitleg:

Zodra wij de gevraagde stukken hebben ontvangen, bereiden wij de vervolgafspraak voor, daarbij valt o.a. te denken aan de alimentatieberekening, vermogensopstelling, en concept ouderschapsplan. Wij zorgen ervoor dat jullie goed geïnformeerd worden over de wettelijke regels en richtlijnen en de mogelijke keuzen welke jullie kunnen maken en wat daar de consequenties van zijn.

Soms is het mogelijk dat wij op basis van de aangeleverde stukken meer aanvullende informatie of stukken nodig hebben. Wij verzoeken jullie dan de aanvullende informatie toe te sturen. Tijdens het traject is het ook mogelijk dat een accountant, fiscalist, hypotheekadviseur of pensioenadviseur aansluit. Aan de hand van de gemaakte afspraken stellen wij het concept convenant op en verzorgen wij een juridische controle door een advocaat.

Zodra jullie akkoord zijn met de inhoud van het convenant kunnen we het convenant ondertekenen. Na ondertekening zijn jullie echter nog niet gescheiden. Daarvoor moeten jullie nog stap 3 (Rechtbank) en stap 4 (Gemeente) doorlopen.

Stap 3

Indienen verzoekschrift Rechtbank*

 • Opstellen verzoekschrift;
 • Verzoekschrift en echtscheidingsconvenant met ouderschapsplan worden door de advocaat ingediend bij de Rechtbank;
 • Rechtbank geeft echtscheidingsbeschikking af.

Meer uitleg:

Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant stelt de advocaat een verzoekschrift op. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan worden als bijlagen aan het verzoekschrift toegevoegd.

In het verzoekschrift wordt de rechtbank verzocht akkoord te gaan met de afspraken die jullie zijn overeengekomen. Een mondelinge behandeling (zitting) is doorgaans bij een gezamenlijk verzoek tot scheiding niet aan de orde. Het kan tussen de 6 a 8 weken duren voordat een rechtbank een echtscheidingsbeschikking afgeeft.

Na ontvangst van de beschikking zijn jullie nog steeds niet officieel gescheiden. Hiervoor moet nog één stap worden gezet, namelijk stap 4 (Inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente).

* Zijn jullie samenwonend en delen jullie het ouderlijk gezag? Dan kunnen jullie ervoor kiezen om het ouderschapsplan te laten bekrachtigen door de Rechtbank.

Stap 4

Inschrijven Gemeente*

 • Opstellen van de akten van berusting;
 • Ondertekenen van de akten van berusting;
 • Verzoek aan gemeente tot inschrijven van de beschikking;
 • Schriftelijke bevestiging gemeente ontvangen? Jullie zijn dan officieel gescheiden.
 • Checklist: Te regelen zaken na de scheiding.

Meer uitleg:

Na ontvangst van de beschikking moet nog een laatste stap worden genomen.

Er moeten twee akten van berusting worden opgesteld, die door jullie ondertekend dienen te worden. Een akte van berusting houdt in dat jullie niet in beroep gaan tegen de beschikking.

Uiteindelijk stuurt de advocaat de akten van berusting met de beschikking naar de gemeente waar jullie zijn getrouwd met het verzoek de beschikking in te schrijven in het huwelijksgoederenregister. Zodra wij van de gemeente schriftelijk de bevestiging krijgen dat de beschikking is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister, zijn jullie officieel gescheiden.

Jullie ontvangen op dat moment ook een checklist van ons met welke zaken jullie op dat moment kunnen of moeten regelen (pensioen, toeslagen, wijzigen voorlopige aanslag, belastingaangifte, etc). Wij kunnen jullie ook in contact brengen met een van onze partners die deze zaken voor jullie kunnen verzorgen.

* Het inschrijven van de scheiding in het huwelijksgoederenregister geldt niet voor samenwoners.

Scheiden is lastig genoeg

Wij helpen.

Willen jullie later graag terugkijken op duidelijke afspraken over de kinderen, de woning, het pensioen, het vermogen en de schulden, de onderneming, de alimentatie en de verdeling van de boedel? Afspraken die in de praktijk uitvoerbaar zijn?
Neem dan contact op met ons.