Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug

Online scheiden

Stappenplan

Het complete traject

Hieronder vind je de 8 stappen die je doorloopt als je een online scheiding in gaat. Benieuwd naar meer informatie over het traject? Klik op onderstaande button.

1. Inventarisatieformulier en persoonlijke gegevens

Van de mediator ontvangen jullie het inventarisatieformulier en het verzoek jullie NAW gegevens met ons te delen. Bij het invullen van het inventarisatieformulier krijgen jullie een document ’toelichting online scheiden’. Dit document voorziet jullie van de nodige handvatten. Daarnaast ontvangen jullie van ons toegang tot een persoonlijke digimap waarin alle persoonlijke gegevens en documenten terechtkomen.

Mail het inventarisatieformulier, de getekende opdracht en de MfN mediationovereenkomst naar: info@scheidenmetaandacht.nl. Na ontvangst van alle benodigdheden gaat het traject online scheiden van start.

Mediation bij een scheiding | Scheiden met Aandacht

2: Voorbereiding mediator

Voordat de procedure start, bereidt de mediator een aantal zaken voor. Zo bekijkt ze of jullie in aanmerking komen voor een toevoeging vanuit de Raad voor Rechtsbijstand. Zo ja, doen we alvast een aanvraag. Daarnaast nemen we, indien gewenst, contact op met onze partners waar jullie aanvullend advies over ontvangen. Ook ontvangen jullie een factuur met daarin een betalingstermijn van zeven dagen. Zorg ervoor dat jullie deze voldoen voor het eerste online gesprek. Ten slotte voeren we de alimentatieberekening uit en stellen we de vermogensopstelling op.

3: Het eerste online, gesprek

Nadat de mediator de voorbereiding heeft afgerond is het tijd voor het eerste online gesprek. Dit gesprek duurt maximaal 1,5 uur. Samen met de mediator nemen jullie de volgende onderwerpen door:

  • Inventarisatieformulier
  • Vermogensopstelling
  • Alimentatieberekening
  • Verdeling ouderdomspensioen
  • Reservering partnerpensioen

4: Concept convenant

De mediator stelt na het gesprek een concept convenant op die jullie ontvangen. Jullie krijgen de ruimte het convenant nog eens door te nemen. Vervolgens plannen we een online vervolggesprek in.

Akte van berusting | Scheiden met Aandacht

5: Het tweede online gesprek

In het tweede gesprek neemt mediator het convenant nog eens met jullie door. Vervolgens wordt het convenant definitief opgesteld. Wanneer jullie kinderen hebben, wordt ook direct het ouderschapsplan afgerond. Het gesprek duurt maximaal een uur.

6: Ondertekenen convenant en ouderschapsplan

Jullie ontvangen van de mediator het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan in viervoud (per post). Het is van belang dat jullie alle pagina’s paraferen en de laatste pagina ondertekenen. Dit geldt voor alle documenten. Vervolgens sturen jullie twee getekende exemplaren terug samen met het originele afschrift van de huwelijkse akte/geregistreerd partnerschap en de geboorteakten van jullie kinderen. Houd er rekening mee dat de akten (huwelijk, geregistreerd partnerschap en geboorte kinderen) nooit ouder mogen zijn dan drie maanden op het moment van indienen bij het verzoekschrift bij de rechtbank. Na het ondertekenen van bovenstaande documenten zijn jullie nog niet gescheiden. Daarvoor zijn de laatste twee stappen nodig.

Stappenplan online scheiden | Scheiden met Aandacht

7: Indienen verzoekschrift rechtbank

Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant stelt de advocaat een verzoekschrift* op. Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan worden als bijlagen aan het verzoekschrift toegevoegd. In het verzoekschrift wordt de rechtbank verzocht akkoord te gaan met de afspraken die jullie zijn overeengekomen. Een mondelinge behandeling (zitting) is doorgaans bij een gezamenlijk verzoek tot scheiding niet aan de orde. Het kan tussen de 4 à 6 weken duren voordat een rechtbank een echtscheidingsbeschikking afgeeft.

*Zijn jullie samenwonend en delen jullie het ouderlijk gezag? Dan is het mogelijk ervoor te kiezen om het ouderschapsplan te laten bekrachtigen door de rechtbank. Geef dit vooraf aan op het inventarisatieformulier of tijdens een online gesprek met de mediator.

Scheiden en dan | Scheiden met Aandacht

8: Inschrijven gemeente

Na ontvangst van de beschikking is er nog één laatste stap nodig. De akten van berusting dienen te worden opgesteld en ondertekent. Zo’n akte houdt in dat jullie niet in beroep gaan tegen de beschikking. De advocaat stuurt de akten van berusting met de beschikking naar de gemeente waar jullie getrouwd zijn. Hierbij zit het verzoek de beschikking in te schrijven in het huwelijksgoederenregister*. Zodra wij een schriftelijke bevestiging van de gemeente ontvangen, zijn jullie officieel gescheiden.

Op het moment dat jullie gescheiden zijn is het mogelijk gebruik te maken van de checklist ‘te regelen na de scheiding’. Hierin staat omschreven welke zaken nog geregeld dienen te worden. Denk aan pensioen, toeslagen, wijziging in de voorlopige aanslag en de belastingaangifte. Uiteraard brengen we jullie in contact met onze partners als jullie hulp wensen.

*Het inschrijven van de scheiding in het huwelijksgoederenregister geldt niet voor samenwoners.

Stappenplan online scheiden | Scheiden met Aandacht

Scheiden is lastig genoeg

Wij helpen.

Willen jullie later graag terugkijken op duidelijke afspraken over de kinderen, de woning, het pensioen, het vermogen en de schulden, de onderneming, de alimentatie en de verdeling van de boedel? Afspraken die in de praktijk uitvoerbaar zijn?
Neem dan contact op met ons.