Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen.

Bel mij terug

Scheiden met Aandacht®

Thema's

Scheiden is al lastig genoeg. Aandacht voor alle facetten.

Wij werken met deskundige bemiddelaars, die jullie aan de hand nemen en ervoor zorgen dat alle stappen in het scheidingstraject op een goede manier doorlopen worden. Zo kunnen jullie later terugkijken op duidelijke afspraken over de kinderen, de woning, het pensioen, het vermogen en de schulden, de onderneming, de alimentatie en de verdeling van de boedel. Afspraken die in de praktijk uitvoerbaar zijn. Dit zorgt voor rust.

Een persoonlijke klik en vertrouwen in jullie bemiddelaar is daarbij erg belangrijk. Een bemiddelaar die aandacht heeft voor jullie situatie en kijkt waar jullie behoeften liggen.

Wij vinden het belangrijk om met jullie mee te denken over de afspraken die jullie willen maken over jullie kinderen. Wij helpen jullie afspraken te maken die in de praktijk uitvoerbaar zijn. Op die manier worden onnodige ruzies en/of discussie voorkomen. De dagelijkse zorg voor jullie kinderen moet goed geregeld worden. In een ouderschapsplan worden alle afspraken vastgelegd. Daarbij kunnen jullie denken aan afspraken over de dagelijkse zorgtaken en de omgangsregeling, het delen van belangrijke informatie over de kinderen, de wijze waarop jullie om willen gaan met de kosten van de verzorging en opvoeding en aanvullende afspraken, zoals huishoudelijke afspraken en opvattingen, die jullie belangrijk vinden. Met het ouderschapsplan leggen jullie een goede basis voor de kinderen na de scheiding.

Ook in het geval de kinderen nog niet op de hoogte zijn van jullie plannen rondom de scheiding, helpen wij jullie graag met tips hoe jullie dit het beste aan jullie kinderen kunnen vertellen. Wij stemmen de tips af op de leeftijd en achtergrond van jullie kinderen.

Wij werken daarnaast samen met diverse partijen die jullie tijdens het traject kunnen ondersteunen:

  • Sociaal en emotionele ondersteuning; ook voor jullie kinderen.
  • Hulp bij aankoop, verkoop of behoud van de woning.
  • Hulp bij de aangifte inkomstenbelasting, het aanvragen van de toeslagen en/of wijzigen van de voorlopige teruggave/aanslag.
  • Hulp bij het in kaart brengen van het pensioen na de scheiding.
  • Hulp bij het wijzigen van de (schade)verzekeringen.

Op die manier is er aandacht voor alle facetten die een rol spelen in jullie scheidingstraject.

Wij werken met MfN geregistreerde bemiddelaars met de accreditatie familierecht en zijn als High Trust organisatie aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Op die manier borgen wij onze kennis en kwaliteit.

Scheiden is lastig genoeg

Wij helpen.

Willen jullie later graag terugkijken op duidelijke afspraken over de kinderen, de woning, het pensioen, het vermogen en de schulden, de onderneming, de alimentatie en de verdeling van de boedel? Afspraken die in de praktijk uitvoerbaar zijn?
Neem dan contact op met ons.