Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug

Aandacht voor het ouderdomspensioen.

Vraag tijdens het traject de opgebouwde ouderdomspensioenrechten op bij de pensioenuitvoerder.

Aandacht voor het nabestaandenpensioen.

Informeer bij de pensioenuitvoerder naar de gereserveerde nabestaandenpensioenrechten.

Aandacht voor andere verdelingsmogelijkheden.

Er zijn alternatieve verdelingsmogelijkheden die we graag met je bespreken.

Pensioen na scheiding

Het pensioen na de scheiding is een belangrijk onderdeel. Maak hier goede afspraken over en maak onderscheid tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen.

Onderscheid tussen ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen

Het ouderdomspensioen is het pensioen dat je ontvangt vanuit de pensioenuitvoerder op het moment dat je zelf met pensioen gaat. Het nabestaandenpensioen of partnerpensioen is het pensioen dat uit wordt gekeerd aan jouw partner op het moment dat je overlijdt. Ben je gescheiden maar krijg je pensioen nadat je partner overlijdt? Dan heet dat het nabestaandenpensioen.

Opgebouwde rechten

Tijdens het scheidingstraject vragen jullie bij de pensioenuitvoerder de opgebouwde rechten op. Daarna brengen we gezamenlijk in kaart welke  pensioenrechten er zijn en welke mee worden genomen in de verdeling.

Afspraken en verdeling

Het is belangrijk dat jullie binnen twee jaar na de scheiding de gemaakte afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen aan de pensioenuitvoerder kenbaar maken. Dit doen jullie via het formulier ‘mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Gebeurt dit niet, dan moeten jullie het geld op pensioendatum aan elkaar betalen.

Verdeling ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen

Ouderdomspensioen

In de Wet verevening pensioenrechten is bij een scheiding geregeld dat de opgebouwde ouderdomspensioenrechten tijdens de huwelijkse periode bij helfte verdeeld moeten worden (verevend). Tenzij jullie daarover iets anders hebben afgesproken in de huwelijkse voorwaarden of het scheidingsconvenant.

Nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is een uitkering aan de partner van de persoon die is overleden. Als jullie gaan scheiden en er sprake is van een reservering nabestaandenpensioen wordt het nabestaandenpensioen omgezet in een bijzonder nabestaanden partnerpensioen. Zodra de persoon die het nabestaandenpensioen heeft opgebouwd overlijdt, ontvangt de ex-partner een uitkering. Het is ook mogelijk dat jullie afstand doen van de rechten op bijzonder nabestaandenpensioen.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Nicole Mollink
Scheidingsbemiddelaar en MfN register mediator

Scheiden met Aandacht voor Pensioen. Wij helpen.

    Veelgestelde vragen

    Er zijn verschillende manieren om het pensioen te regelen. Dit verschilt per scheiding omdat het afhankelijk is van de manier waarop jullie getrouwd zijn (in gemeenschap van goederen, op huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap). Het is belangrijk om het pensioenfonds tijdig op de hoogte te stellen en de verdeling te bepalen en vast te leggen. Wij helpen jullie graag om alle afspraken op de juiste manier vast te leggen.

    Ben je op zoek naar iets anders?