Een gratis persoonlijk kennismakingsgesprek inplannen

Bel mij terug

Aandacht voor de wettelijke verdeling.

Tijdens het traject vragen jullie bij de pensioenuitvoerder het opgebouwde ouderdomspensioen op.

Aandacht voor scheiden met een andere verdeling.

We helpen jullie in kaart te brengen wat de mogelijke verdelingen zijn van het ouderdomspensioen.

Aandacht voor conversie.

Conversie betekent dat een pensioen van een ex-partner wordt omgezet in een eigen pensioen. We bespreken de mogelijkheden.

Pensioen en scheiden

Wij helpen.

In de Wet Verevening Pensioenrechten is bij een scheiding geregeld dat de opgebouwde ouderdomspensioenrechten tijdens de huwelijkse periode bij helfte verdeeld moeten worden. Als jullie graag een andere verdeling willen van het ouderdomspensioen dan ieder de helft, dan is het mogelijk dit op te nemen in het scheidingsconvenant. Denk aan een procentuele verdeling of een verrekening met de waarde van andere vermogensbestanddelen. Daarnaast is een afwijkend opbouwpercentage of een conversie mogelijk. Wij helpen jullie graag bij het bepalen van de juiste verdeling van het pensioen. Indien gewenst sluit er een pensioenadviseur aan.

Aandacht voor het Ouderdomspensioen

Wij helpen.

Meer weten over pensioen na scheiden? Plan een gratis kennismakingsgesprek in.Ouderdomspensioen en conversie

Eén van de alternatieven is conversie. Conversie houdt in dat het deel van het pensioen dat na de verdeling aan de ex-partner toekomt, definitief en voorgoed wordt omgezet in een eigen aanspraak op het ouderdomspensioen. Na de omzetting hebben jullie beiden jullie eigen ouderdomspensioen en zijn jullie voor de hoogte van het pensioen niet meer afhankelijk van het wel of niet in leven zijn van de ander. Na conversie ontvangt iedere ex-partner het ouderdomspensioen wanneer deze zelf de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

De voordelen van conversie

  • Er is geen sprake meer van een financiële band tussen jou en je ex-partner
  • Je krijgt een eigen aanspraak op ouderdomspensioen, waardoor je niet meer afhankelijk bent van de leeftijd of het in leven zijn van je ex-partner
  • Als je het pensioen niet zelf hebt opgebouwd, heb je niets meer te maken met de keuze van je ex-partner voor een vervroegde of verlate ingang van het ouderdomspensioen

De nadelen van conversie

  • Je ontvangt geen bijzonder nabestaanden partnerpensioen op het moment dat jouw ex-partner overlijdt. De partneralimentatie stopt op dat moment ook. Dit betekent dat je tot de eigen pensioendatum zelf in het levensonderhoud moet kunnen voorzien

Het afgestane deel van het ouderdomspensioen krijg je bij een overlijden van je ex-partner niet terug. Enkel het conversie afgesproken deel van het ouderdomspensioen blijft over samen met de aanspraken die je buiten de huwelijkse periode hebt opgebouwd

Onze werkwijze en stappenplan

Jullie zijn zeker niet de enige

Alt De persoon op de foto is fictief ivm privacy

Prettige gang van zaken. Bemiddelaar kwam overtuigend en meedenkend over en liet beide in hun waarde.

Alt De persoon op de foto is fictief ivm privacy

Scheiden met aandacht heeft mij zo goed geholpen in deze moeilijke tijd. Vooral met onze jonge kinderen.

Alt De persoon op de foto is fictief ivm privacy

De hoeveelheid ontzorging verraste mij enorm. Heel fijn verloop van alle zaken tijdens deze emotionele tijd.

Advies of hulp omtrent de scheiding nodig? Neem gerust contact met mij op.

Fania Koppen
Scheidingsbemiddelaar en MfN geregistreerd bemiddelaar met accreditatie familierecht

Scheiden met Aandacht voor het OuderdomspensioenBen je op zoek naar iets anders?